Truy cập nội dung luôn
Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa
25/09/2018

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Để được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thì các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải là cơ sở thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa như cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; ưu đãi về tín dụng; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng; miễn, giảm tiền thuê đất; ưu đãi về các loại thuế; miễn một số loại phí, lệ phí về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cụ thể như sau:

- Về chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với kế hoạch, quy hoạch của tỉnh và Nhà nước. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa được tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa và theo nguyên tắc: giá thuê được xác định phù hợp với mức thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê.

- Về chính sách ưu đãi tín dụng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tín dụng đầu tư tại Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ. Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng sẽ được Quỹ đầu tư phát triển tỉnh xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi dự án đi vào hoạt động 01 năm. Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào từng lĩnh vực, từng loại hình.

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

 Mức hỗ trợ tối đa

Trường mầm non

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường nghiệp vụ

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Trường đại học, học viện, cao đẳng

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở cung cấp dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Cơ sở giáo dục đào tạo khác

10%

Không quá 2 tỷ đồng/dự án

+ Lĩnh vực y tế

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

Bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở xuống

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Bệnh viện có quy mô trên 100 giường bệnh

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở thực hiện y tế dự phòng, trung tâm lão khoa

30%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực y tế

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

+ Các lĩnh vực còn lại

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao

Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống, cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, huấn luyện thể thao cho người tàn tật

 

30%

 

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực môi trường

Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực môi trường

30%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp

20%

Không quá 1 tỷ đồng/dự án

 

Ngoài các ưu đãi như trên, các dự án đầu tư xây dựng mới trên địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây được hỗ trợ thêm 10% so với mức hỗ trợ của loại hình đó.

- Về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn các xã thuộc huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây; dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị thì được Nhà nước cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cụ thể như sau:

 

Thời gian miễn tiền thuê đất

Địa bàn thực hiện dự án

25 năm

Các xã thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, địa bàn thị trấn thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo

20 năm

Các xã thuộc thành phố Mỹ Tho, các phường thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công

15 năm

Các phường thuộc thành phố Mỹ Tho

Các dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND được giảm thêm 10% tiền thuê đất phải nộp trong các năm tiếp theo không phân biệt địa bàn đầu tư.

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đầu tư

Thuế suất ưu đãi

Miễn thuế

Giảm thuế

Cơ sở thực hiện xã hội hóa

10% trong suốt thời gian hoạt động

 

 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới trên địa bàn huyện: Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

                                        

- Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu và các loại phí, lệ phí

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất. Bên cạnh đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu theo các quy định hiện hành.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Email người gửi: *

Email người nhận: *

Tiêu đề: *

Nội dung *
Liên kết:


 

Tin mới nhất Tin mới nhất

Làng cổ Đông Hòa Hiệp
Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Cùng với làng Đường Lâm ở Hà Nội và làng Phước Tích ở Huế, làng Đông Hòa Hiệp đã được Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) lựa chọn để đầu tư phát triển mô hình du lịch nông thôn...

NHÀ ÔNG ĐỖ VĂN HIỆN
NHÀ ÔNG ĐỖ VĂN HIỆN

Nhà ông Đỗ Văn Hiện tọa lạc tại ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cách quốc lộ 1 khoảng 5 km về hướng Nam, cách trung tâm thị trấn Cái Bè 1 km về hướng Tây Nam. Do di tích nằm gần trung tâm thị trấn trong khu vực dân cư, trên bờ rạch Cây Da thuộc ấp An Bình Đông nên đ...

NHÀ CỔ ÔNG PHẠM DUY LIÊM
NHÀ CỔ ÔNG PHẠM DUY LIÊM

Nhà ông Phạm Duy Liêm tọa lạc trên bờ rạch Bà Hợp, thuộc ấp Phú Hòa, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm cách thị trấn huyện Cái Bè 1km đường chim bay về hướng Tây. Do nằm trên bờ rạch là đường giao thông nông thôn mới, nên đường đi đến nhà cổ ông Liêm bằng hai phương tiện ô tô và tàu thủy rất thuận...

NHÀ CỔ ÔNG LÊ VĂN XOÁT
NHÀ CỔ ÔNG LÊ VĂN XOÁT

Cách thị trấn Cái Bè khoảng 3 km, đi dọc theo bờ nam sông Cái Bè dưới bóng mát xum xuê của các loại cây ăn trái xoài cát Hòa Lộc, nhãn, bưởi da xanh, cam, quýt, mận là bắt gặp ngôi nhà cổ của ông Lê Văn Xoát (số 620, tổ 18, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè). Đây là ngôi nhà có kiến trúc n...

NHÀ CỔ ÔNG VÕ VĂN VÕ
NHÀ CỔ ÔNG VÕ VĂN VÕ

Nhà cổ của ông Võ Văn Võ tọa lạc tại số 411, tổ 21, khu 1B, thị trấn Cái Bè, (huyện Cái Bè) mang đậm phong cách đặc trưng của người dân Nam bộ, được xây dựng năm 1929 và hoàn thành vào năm 1931. Trải qua hơn 80 năm, đã qua 4 đời sử dụng và nhiều lần tu bổ, nhưng ngôi nhà vẫn giữ được nét kiến trúc k...

NHÀ CỔ ÔNG ĐỖ VĂN TÒNG
NHÀ CỔ ÔNG ĐỖ VĂN TÒNG

Nhà cổ ông Đỗ Văn Tòng (số 24, tổ 1, ấp An Bình Đông, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) là một công trình kiến trúc nghệ thuật đầu thế kỷ XX mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của vùng sông nước Nam bộ, được xem là một trong những ngôi nhà cổ có kiến trúc đẹp nổi tiếng ở Tiền Giang nói chung và...

Các sự kiện chính trong Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp Lần 4 năm 2019
Các sự kiện chính trong Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp Lần 4 năm 2019

Từ ngày 10-12/11/2019 Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ chính thức diễn ra. Lễ hội được tổ chức 2 năm /lần đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên, để giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa và các sản vật của địa phương, bảo tồn giá trị di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển và thu hút...

Tiền Giang tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2019
Tiền Giang tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2019

Sáng 05/9, Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15, năm 2019 (ITE HCMC 2019) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7...

Tiền Giang tham gia Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Tiền Giang tham gia Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế ITE Hồ Chí Minh 2019, ngày 5/9 đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long về liên kết phát triển du lịch với chủ đề Liên kết phát triển bền vững. Đây là một trong những hoạt động thuộc Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP...

Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển chậm
Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển chậm

Sản phẩm du lịch trùng lặp, quảng bá chưa hiệu quả và nguồn nhân lực yếu là thách thức lớn của du lịch 13 tỉnh ở phía nam. Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang có nhiều điều kiện để du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, như...

Copyright © 2018 - Tien Giang Travel. All Right Reserved.