Truy cập nội dung luôn
Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa
25/09/2018

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Để được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thì các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải là cơ sở thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa như cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; ưu đãi về tín dụng; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng; miễn, giảm tiền thuê đất; ưu đãi về các loại thuế; miễn một số loại phí, lệ phí về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cụ thể như sau:

- Về chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với kế hoạch, quy hoạch của tỉnh và Nhà nước. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa được tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa và theo nguyên tắc: giá thuê được xác định phù hợp với mức thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê.

- Về chính sách ưu đãi tín dụng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tín dụng đầu tư tại Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ. Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng sẽ được Quỹ đầu tư phát triển tỉnh xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi dự án đi vào hoạt động 01 năm. Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào từng lĩnh vực, từng loại hình.

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

 Mức hỗ trợ tối đa

Trường mầm non

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường nghiệp vụ

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Trường đại học, học viện, cao đẳng

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở cung cấp dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Cơ sở giáo dục đào tạo khác

10%

Không quá 2 tỷ đồng/dự án

+ Lĩnh vực y tế

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

Bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở xuống

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Bệnh viện có quy mô trên 100 giường bệnh

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở thực hiện y tế dự phòng, trung tâm lão khoa

30%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực y tế

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

+ Các lĩnh vực còn lại

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao

Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống, cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, huấn luyện thể thao cho người tàn tật

 

30%

 

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực môi trường

Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực môi trường

30%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp

20%

Không quá 1 tỷ đồng/dự án

 

Ngoài các ưu đãi như trên, các dự án đầu tư xây dựng mới trên địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây được hỗ trợ thêm 10% so với mức hỗ trợ của loại hình đó.

- Về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn các xã thuộc huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây; dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị thì được Nhà nước cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cụ thể như sau:

 

Thời gian miễn tiền thuê đất

Địa bàn thực hiện dự án

25 năm

Các xã thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, địa bàn thị trấn thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo

20 năm

Các xã thuộc thành phố Mỹ Tho, các phường thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công

15 năm

Các phường thuộc thành phố Mỹ Tho

Các dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND được giảm thêm 10% tiền thuê đất phải nộp trong các năm tiếp theo không phân biệt địa bàn đầu tư.

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đầu tư

Thuế suất ưu đãi

Miễn thuế

Giảm thuế

Cơ sở thực hiện xã hội hóa

10% trong suốt thời gian hoạt động

 

 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới trên địa bàn huyện: Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

                                        

- Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu và các loại phí, lệ phí

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất. Bên cạnh đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu theo các quy định hiện hành.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Email người gửi: *

Email người nhận: *

Tiêu đề: *

Nội dung *
Liên kết:


 

Tin mới nhất Tin mới nhất

Phát động chương trình Chọn ảnh đẹp du lịch Tiền Giang năm 2021.
Phát động chương trình Chọn ảnh đẹp du lịch Tiền Giang năm 2021.

Nhằm vận động, khuyến khích các nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh, đông đảo công chúng tham gia sáng tác, tạo nguồn tư liệu phong phú, đa dạng và chất lượng để phục vụ cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch, các sự kiện trong và ngoài tỉnh, Trung tâm Phát triển Du lịch Tiền Giang phối hợp Chi hội nhiếp...

Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12-6
Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 12-6

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 11-6, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 2878 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên...

Tiền Giang quản lý chặt chẽ việc tổ chức đám, tiệc, liên hoan, họp mặt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Tiền Giang quản lý chặt chẽ việc tổ chức đám, tiệc, liên hoan, họp mặt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 7-6-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo 107 thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 7-6-2021...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Du lịch cần phát huy sáng tạo, tinh thần vượt khó, duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Du lịch cần phát huy sáng tạo, tinh thần vượt khó, duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng ngày 2/6/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới...

Hướng dẫn khách du lịch kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch trên app Du lịch Việt Nam an toàn
Hướng dẫn khách du lịch kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch trên app Du lịch Việt Nam an toàn

Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn của Tổng cục Du lịch là công cụ hỗ trợ rất hữu ích đối với khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh. Trong đó tính năng quét mã QR là bước quan trọng để khách du lịch kiểm tra cơ sở lưu trú có đáp ứng tiêu chí an toàn hay không. ...

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tiến hành khảo sát vị trí xây dựng pano tuyên truyền trực quan quảng bá du lịch tại xã Long Định, huyện Châu Thành...
Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới: Có nhiều cơ hội phát triển
Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới: Có nhiều cơ hội phát triển

“Du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng, là xu hướng tất yếu và có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, nhất là sau đại dịch Covid-19”...

Tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
Tăng cường tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, phát sinh thêm nhiều trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành trong cả nướ...

Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR
Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch CO...

Trung tâm Phát triển Du lịch Tiền Giang triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Trung tâm Phát triển Du lịch Tiền Giang triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, Trung tâm Phát triển Du lịch Tiền Giang triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Copyright © 2018 - Tien Giang Travel. All Right Reserved.