Truy cập nội dung luôn
Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa
25/09/2018

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hưởng rất nhiều ưu đãi. Ngoài các ưu đãi chung quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì các chủ đầu tư còn được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng và được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Để được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa thì các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải là cơ sở thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định và các dự án xã hội hóa phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa như cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; ưu đãi về tín dụng; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng; miễn, giảm tiền thuê đất; ưu đãi về các loại thuế; miễn một số loại phí, lệ phí về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cụ thể như sau:

- Về chính sách cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa phù hợp với kế hoạch, quy hoạch của tỉnh và Nhà nước. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng và một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa được tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa và theo nguyên tắc: giá thuê được xác định phù hợp với mức thuê phổ biến trên thị trường có tính đến yếu tố khuyến khích của địa phương tại thời điểm ký hợp đồng thuê.

- Về chính sách ưu đãi tín dụng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định tín dụng đầu tư tại Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ. Đối với các dự án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng sẽ được Quỹ đầu tư phát triển tỉnh xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- Về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 lần kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi dự án đi vào hoạt động 01 năm. Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào từng lĩnh vực, từng loại hình.

+ Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

 Mức hỗ trợ tối đa

Trường mầm non

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trường nghiệp vụ

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Trường đại học, học viện, cao đẳng

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở cung cấp dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên

30%

Không quá 5 tỷ đồng/dự án

Cơ sở giáo dục đào tạo khác

10%

Không quá 2 tỷ đồng/dự án

+ Lĩnh vực y tế

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

Bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở xuống

15%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Bệnh viện có quy mô trên 100 giường bệnh

10%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở thực hiện y tế dự phòng, trung tâm lão khoa

30%

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực y tế

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

+ Các lĩnh vực còn lại

Dự án xây dựng mới

Mức hỗ trợ theo giá trị quyết toán hoàn thành công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định

Mức hỗ trợ tối đa

 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao

Cơ sở bảo tồn và hành nghề truyền thống, cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, huấn luyện thể thao cho người tàn tật

 

30%

 

Không quá 10 tỷ đồng/dự án

Dự án khác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

20%

Không quá 3 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực môi trường

Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực môi trường

30%

Không quá 15 tỷ đồng/dự án

Lĩnh vực giám định tư pháp

Văn phòng giám định tư pháp

20%

Không quá 1 tỷ đồng/dự án

 

Ngoài các ưu đãi như trên, các dự án đầu tư xây dựng mới trên địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây được hỗ trợ thêm 10% so với mức hỗ trợ của loại hình đó.

- Về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất và miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa thực hiện tại địa bàn các xã thuộc huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo và địa bàn các huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, Gò Công Đông, Gò Công Tây; dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị thì được Nhà nước cho thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định cụ thể như sau:

 

Thời gian miễn tiền thuê đất

Địa bàn thực hiện dự án

25 năm

Các xã thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, địa bàn thị trấn thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo

20 năm

Các xã thuộc thành phố Mỹ Tho, các phường thuộc thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công

15 năm

Các phường thuộc thành phố Mỹ Tho

Các dự án xã hội hóa thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa ban hành kèm theo Nghị quyết 101/2014/NQ-HĐND được giảm thêm 10% tiền thuê đất phải nộp trong các năm tiếp theo không phân biệt địa bàn đầu tư.

- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đầu tư

Thuế suất ưu đãi

Miễn thuế

Giảm thuế

Cơ sở thực hiện xã hội hóa

10% trong suốt thời gian hoạt động

 

 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới trên địa bàn huyện: Tân Phước, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông

10% trong suốt thời gian hoạt động

4 năm

Giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

                                        

- Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu và các loại phí, lệ phí

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất. Bên cạnh đó, cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu theo các quy định hiện hành.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
Email người gửi: *

Email người nhận: *

Tiêu đề: *

Nội dung *
Liên kết:


 

Tin mới nhất Tin mới nhất

Tổng cục Du lịch phát động Cuộc thi clip quảng bá Du lịch Việt Nam
Tổng cục Du lịch phát động Cuộc thi clip quảng bá Du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch tổ chức Lễ công bố và phát động Cuộc thi clip quảng bá Du lịch Việt Nam, với mục tiêu thông qua tuyên truyền quảng bá văn hoá, hình ảnh đất nước con người Việt Nam để khuyến khích, truyền tải tình yêu và khát vọng khám phá Du lịch Việt Nam của du khách bốn phương. ...

Thông báo tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2020
Thông báo tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2020

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đáp ứng nhu cầu đổi thẻ cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đang hoạt động tại địa phương đã hết hạn và sắp hết hạn trong năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viê...

Đoàn Famtrip Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát chương trình kích cầu du lịch tại Tiền Giang
Đoàn Famtrip Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát chương trình kích cầu du lịch tại Tiền Giang

Ngày 15-5, Hiệp hội Du lịch (DL) Việt Nam, Hiệp hội DL TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phát triển DL (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang) tổ chức Chương trình Khảo sát kích cầu DL tại tỉnh Tiền Giang...

Doanh nghiệp đề xuất Chính phủ các giải pháp hỗ trợ phục hồi du lịch
Doanh nghiệp đề xuất Chính phủ các giải pháp hỗ trợ phục hồi du lịch

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, giúp ngành vượt qua khủng hoảng do COVID-19, tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp du lịch đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hàng loạt các giải pháp cấp bách...

Phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc từ giữa tháng 5
Phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc từ giữa tháng 5

Tại Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch Covid 19 giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) với Hiệp hội Du lịch các địa phương Từng bước chuẩn bị cho lữ hành quốc tế để phục hồi du lịch sau Covid 19. Dự kiến, Lễ phát động chương trình kích cầu ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam s...

Phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"
Phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Kế hoạch số 1749/KH-BVHTTDL về phát động chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Chương trình nhằm kích c...

Tiền Giang chính thức đón khách du lịch trở lại
Tiền Giang chính thức đón khách du lịch trở lại

Ngày 9/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Công văn số 2084/UBND -VHXH về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 như sau: Hiện nay cả nước bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh đồng thời với khôi phục phát triển kinh tế từng bước xách lập tình trạng bình thường tr...

Thủ tướng: Cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường và karaoke
Thủ tướng: Cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường và karaoke

Cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn). Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học… ...

Copyright © 2018 - Tien Giang Travel. All Right Reserved.